MOTION GRAPHICS

Motion Graphics er en grafisk og visuel disciplin som vi alle sammen støder på i vores daglige liv – ikke mindst online.
Det er en tilsyneladende simpel måde at lave visuel story-telling på og metoden bliver da også brugt mere og mere da det er en god måde at engagere tilskueren på – Og samtidig er det et godt værktøj til at kommunikere ideer på en frisk og fængslende måde.

Et eksempel

Her i videoen kommer vi lynhurtigt igennem nogle af de ting motion graphics dækker over.
Det er ikke meningen det skal være en fyldestgørende forklaring, men et kort kig ind i nogle af de mange muligheder der åbner sig hvis man vælger at gøre brug af denne fortælle metode.

I mange tilfælde kan man gøre brug af en speaker/stemme der fortæller “historien” og så bruge den grafiske dimension til at understøtte fortællingen så tilskueren også oplever budskabet visuelt.

For de fleste mennesker gælder det at noget man har set sidder bedre “fast” end noget man hører.
Det er derfor man ofte bedre husker en scene fra en film, end et interview man har hørt i radioen.
På samme måde er det med læring af kompliceret materiale – Hvis man ser det forklaret samtidig med at man får det fortalt hænger det bedre ved.

  • 85% af alle de indtryk vi modtager bearbejdes af synssansen
  • 11% bearbejdes af høresansen
  • 4% bearbejdes af føle-, smag- og lugtesanserne

...love complicated!