VISUALISERING

Det er de færreste mennesker der ved at kigge på bygge-tegningerne til et hus kan se for sig hvordan det nøjagtigt kommer til at tage sig ud når det står færdigt, så tegningerne bliver ofte (hvis ikke altid) visualiseret.

På baggrund af de producerede billeder kan der så tages beslutninger om hvilke byggematerialer der skal bruges, hvilken type mursten kunden ønsker og den slags.

Men ikke nok med at man på forhånd kan få bygningen at se – Der er også mulighed for at undersøge om der i realiteten er udsigt til havet, om naboens tag-monterede solceller kommer til at reflektere uønsket lys og om terrassen ligger bedst for morgen eller aftensolen.

3D Visualisering eller bare visualisering, dækker over mange forskellige ting, og herunder kommer vi ind på et par af dem.

Messestande

Når man som virksomhed skal afsted på messe er det en god idé på forhånd at have lagt lidt planer for hvordan ens messestand skal se ud og også at have dannet sig et overblik over om den kommer til at “fungere” med hensyn til gæste-flow og salgsområder.

Ved at få standen bygget op i 3D kan det hele undersøges i forvejen og på den baggrund kan indlysende spørgsmål blive afklaret.

“Er der plads til demo-området hvor vi skal vise vores nye maskine?”
“Bliver sælgerne spredt nok ud over standen?”
“Kommer det til at fungere med en enkelt tv-skærm eller skal vi have 3 med?”

Produkt Visualisering

Before After

Samme 3d model med og uden materialer og lyssætning.

Indenfor produkt-visualisering anvendes computer genererede billeder ofte for at sænke de traditionelle omkostninger til fotograf, redigering og transport.
Samtidig er man ikke “låst” af et færdigt billede eller video når produktet skifter navn, farve, materiale eller i øvrigt er ændret.

I stedet for at starte forfra med fotografering, lyssætning osv. ændrer man simpelthen tingene i 3d-filen og opnår på kort tid et nyt resultat der kan anvendes til både print og digitale medier.

Der er flere måder at gribe en produktvisualisering an på. Man kan starte med allerede eksisterende CAD-tegninger eller, hvis de ikke eksisterer, få tegnet det hele op i 3D fra bunden.

Eksempel på “cut-away” og fremhævelse af detalje.

En visualisering giver mulighed for at gøre ting der ellers ville være vanskelige at reproducere i virkeligheden.

I ovenstående eksempel fjerner vi kappen omkring motoren så dens indre kan ses.
Samtidig fremhæves en vigtig del af mekanikken, og man kan forestille sig at det er en ny del som producenten gerne vil fokusere kundernes opmærksomhed på.

Under beregningen af billederne der indgår i videoen er der mulighed for at producere ekstra billed-data til brug for efterarbejde og effekter.
For eksempel er det muligt efter billedet er “taget” at ændre på farver, refleksioner, skygger og lysintensiteter.

Produktkatalog med ens belysning og samme kameravinkel.

3D visualisering tillader også genbrug af f.eks. kameravinkler og lyssætninger så billederne i produkt-kataloget kommer til at fremstå pænt og ensartet.

Måden det fungerer på er at virkomheden der skal bruge f.eks. et produktkatalog, har CAD-filer på produkterne.
Vi konverterer filerne til et mere renderings-venligt 3d-format og lægger realistiske materialer på.
Derefter sættes lys og kamera og endelig renderes enkeltbillederne ud og navngives så de er til at finde rundt i.

Metoden kan for eksempel bruges til produktkataloger, instore-løsninger, motiongraphics eller web-katalog – eventuelt med online konfigurator, hvis kunden har mulighed for at vælge forskellige farver eller materialer.

...love complicated!